LED kontrolka výhrevu vonkajších zrkadiel

Kontroliek nie je nikdy dosť 😀 . Netvrdím že ich potrebujem veľa, ale chcel som trošku zmenu a mal som nutkanie niečo na aute robiť a spísať to. Navyše, cenovo je to položka vhodná pre každého, kto má rád drobné vylepšenia. Podľa môjho názoru je to nielen efektné, ale aj funkčné riešenie.


Napríklad aj také ovládanie multifunkčného volantu prešlo menšou zmenou – telefónik z bielej na zelenú.

Už pred rokom a pol som písal o podobnom pridaní kontrolky výhrevu zrkadiel, vtedy to bolo využitie voľného miesta priamo v budíkoch.

Problém môžu mať autá, ktoré sa rozhodnú spomínaný symbol využiť správne pre kontrolku BSD ako ja. Druhú farbu pre výhrev zrkadiel by to zrejme zvládlo, ale farby by sa hádali a farebne prelínali.

Aj na internete sa dá nájsť vhodná inšpirácia. Napríklad pridanie externej kontrolky (červená 3 mm LED dióda) do mriežky reproduktora.

Alebo pridanie dvojfarebnej 3 mm LED diódy v spodnej časti ovládača do vyvŕtanej dierky. Ale ako sám autor tohto nápadu uznal, z pohľadu vodiča je to horšie viditeľné. Preto si kontrolku výhrevu prerobil hore do symbolu výhrevu, pôvodnú úpravu ale ponechal.

Potrebný materiál

  • dvojfarebná LED SMD 3528 alebo LED 3 mm  alebo červená LED SMD 3528
  • SMD rezistory, hodnota v závislosti od použitej LED diódy (viac v texte)
  • 1x – 000 979 009 E (N 907 647 01) – pin pre konektor ovládania zrkadiel
  • 1x – 000 979 132 E (N 103 361 05) – pin pre konektor napájania zrkadiel
  • textilná izolačná páska
  • vodiče

Poznámka: mám biele podsvietenie, preto som hľadal kombináciu biela/červená pri použití dvojfarebnej LED diódy. Pre pôvodné zelené podsvietenie je nutné hľadať kombináciu zelená/červená. Prípadne zvoliť inú druhú farbu na základe požiadaviek (biela/oranžová, biela/zelená, zelená/oranžová a podobne).

Príprava ovládača nastavenia zrkadiel

Na začiatok musíme ovládač vybrať z auta. Je spojený s mriežkou reproduktora, v dverách drží na plastových západkách.

Následne ovládač pomocou plochého skrutkovača vyberieme z mriežky reproduktora uvoľnením všetkých plastových zobáčikov.

Ovládač uvoľnený zo zovretia mriežky rozoberieme opäť uvoľnením plastových zobáčikov. Pri rozoberaní si musíme dávať pozor na pružinky v útrobách ovládača, zvyknú vyskakovať. Ich náhrada je možná, ale značne to komplikuje situáciu.

Po otvorení nás bude zaujímať iba spodná časť s plošným spojom. Vrchnú časť odporúčame odložiť tak, aby nedošlo k strate pružiniek či guličiek zodpovedných za prepínanie ovládača.

Pokiaľ nás zaujíma iba zmena podsvietenia, nemusíme pokračovať v jeho prerábaní a riešení doplnenia diódy. Vymeníme SMD LED diódy z pôvodnej zelenej farby za požadovanú inú farbu, predpokladám bielu. Dve diódy pod popiskami L-0-R môžeme nakloniť pod uhlom smerom hore, polaritu musíme dodržať podľa originálu! Otestujeme po výmene LED funkčnosť všetkých troch diód a ovládač poskladáme.

Pre nasledujúce riadky sa nám hodí stručný nákres ovládača, pohľad je zhora.

Verzia 1 – dvojfarebná LED SMD dióda

K tejto úprave si zakúpime alebo z domácich zásob vyhrabeme požadovanú LED diódu a odpovedajúce SMD rezistory. Klasické metalické rezistory 0,6 W bude problém do púzdra ovládania uzavrieť, možno pre 0,4 W by sa miesto niekde našlo. Ale SMD je SMD.

Ešte pre istotu kontrola dvojfarebnej SMD LED diódy. Samému sa to blbo meralo, preto sa ospravedlňujem za kvalitu.

Diódu odspájkujeme, plôšky prečistíme od zvyškov cínu. Dvojfarebná dióda má na rozdiel od jednofarebnej štyri kontakty – 2x plus a 2x mínus. Pôvodnú plôšku potrebujeme upraviť napríklad prelepením polovice plôšok páskou, použiť môžeme aj tenkú obojstrannú pásku. Aspoň dióda nebude utekať 🙂 .

Diódu následne prispájkujeme farbou podsvietenia (biela alebo zelená) na pôvodné plôšky, druhá farba (červená) ostane nepripojená. Otestujeme správnosť zapojenia.

Kontrolka výhrevu (červená) potrebuje k funkčnosti pripojiť napájanie plusu aj mínusu. Podľa schém zapojenia sa riadiť nemôžeme, pretože žiadna taká varianta tam nie je.

Zaujímať nás bude preto prázdna pozícia konektora a ovládača zrkadiel – číslo 8. Na prepoj využijeme čo najtenší vodič/drôtik a snažíme sa ho umiestniť ku kraju plošného spoja ovládača. Na farbe nezáleží, jedna strana je prispájkovaná na spomínaný pin 8, druhá strana na plusový kontakt diódy.

Mínusový kontakt neodporúčame pripájať priamo na pin 3 – máloktorá LED dióda je stavaná na 12 V napájanie bez poškodenia! Existuje preto aj kratšia cesta pre mínusový vodič. Najprv si ale pripravíme rezistor, v mojom prípade SMD s hodnotou 510 Ω. Jednu jeho stranu prispájkujeme k spodnému rezistoru 1541 (hodnota 1,54 kΩ) podľa nákresu a fotiek.

Na druhú stranu doplneného rezistora prispájkujeme druhý tenký vodič/drôtik smerom k mínusovému kontaktu diódy (červená farba).

Získame tak upravený nákres s dvojfarebnou diódou a pridaným rezistorom.

Otestujeme funkčnosť pripojenia oboch farieb, farby podsvietenia aj farby výhrevu. Na testovacie účely využijeme mínus na pine 3, plus podsvietenia na pine 4plus výhrevu na pine 8.

Ovládač zmontujeme, pozor na spomínané pružinky z úvodu. Namontujeme do mriežky reproduktora a tú do dverí.

Nie je to zlé riešenie pridania kontrolky, ale po namontovaní do auta a skúške som zistil, že veľa záleží od nastaveného jasu podsvietenie tlačidiel interiéru. Čím bol jas vyšší, tým sa červená farba výhrevu viac strácala – biele podsvietenie ovládača je pomerne intenzívne, zatiaľ čo červená farba výhrevu mlo viditeľná. Riešenie by bolo znížiť hodnotu rezistora pre červenú farbu (výhrev), alebo pridanie rezistora pre bielu farbu (podsvietenie). Niečo skresľuje aj kvalita foťáku v mobile a výsledná fotka viditeľná predovšetkým v noci. Pri zelenom podsvietení to môže ukázať opäť ináč, nemám ale druhý ovládač na pokusy.

Verzia 2 – pridaná druhá LED SMD dióda

Nízka intenzita červenej kontrolky výhrevu neprekáža absolútne nikomu a ničomu. No keď sme sa dali na túto cestu, bola by škoda nedoriešiť to do konca. Preto pokus číslo 2.

Pokiaľ to niekto bude chcieť realizovať priamo bez prvého pokusu, ušetrí si nutnosť odspájkovať pôvodnú diódu. Aj keď pre viac miesta ju môžeme posunúť bližšie ku kraju plošného spoja, plôšky neupravujeme. Pre ochranu proti spojeniu môžeme oddeliť pôvodnú SMD LED diódu páskou od plánovanej novej diódy.

Pôvodne pridaný SMD rezistor s hodnotou 510 Ω som sa rozhodol znížiť. Nemal som však poruke žiadnu nižšiu hodnotu, preto sú paralelne spojené dva rovnaké rezistory. Platí vzorec:

1/R = 1/R1 + 1/R2

R = (R1*R2)/(R1+R2)

Pokiaľ sú hodnoty rezistorov rovnaké pre R1 aj R2, výpočet môžeme zjednodušiť:

R = (R1)/2

Použité boli dva 910 Ω rezistory, preto platí:

R = (R1)/2

R = (910 Ω)/2

R = 455 Ω

Dostupné sú aj rôzne online kalkulačky, alebo zakúpenie najbližších hodnôt rezistora, 430 Ω alebo 470 Ω. Pojem paralelné zapojenie je možné tiež vyhľadať vrátane príkladov a fotiek. V našom prípade je to zapojenie pod sebou. Veľa toho nafoteného nemáme, no princíp je snáď zrejmý aj z priloženého nákresu.

Pripojenie plusového vodiča ostáva na pozícii 8, mínusový sa okrem pridania druhého rezistora nemení. Dióda pre výhrev (červená) je pridaná hneď vedľa pôvodnej diódy podsvietenia (biela/zelená)

Opäť diódy otestujeme, mne sa podarilo pripojiť obe diódy súčasne a preto svieti biela aj červená.

Pridanie druhej diódy má nevýhodu v tom, že ovládač na to nie je stavaný. Preto potrebujeme ešte upraviť vnútro ovládača. Postačí spájkovačka, alebo modelárska frézka či nôž a vytvoriť priehlbinu v mieste novej LED diódy.

Výsledný test v aute. Červená pre zapnutý výhrev je intenzívnejšia, biela pre podsvietenie ostala bez zmeny.

Elektrické prepojenie v dverách

Túto časť si môžeme nechať na záver, ak by sa pokus s úpravou ovládača nepodaril 😀 . Ale bez tohto zapojenia kontrolka výhrevu fungovať nebude. Som si vedomý, že pri skúške v aute a aj montáži upravených ovládačov o tom nepadla ani zmienka, ale nechcel som to kúskovať a miešať jednotlivé odseky.

Pripojenie je na výber na troch dostupných miestach:

  • priamo na BCM T73c/2 ako v prípade kontrolky v budíkoch
  • konektor dverí vodiča T32a/9 alebo dverí spolujazdca T28a/9
  • konektor zrkadiel T8a/4

Volíme si možnosť pripojenie na konektor zrkadiel, je to najbližší bod a najmenej roboty. Pre prístup demontujeme tapacír vodičových dverí a nájdeme si konektor napájania zrkadiel a konektor ovládača zrkadiel.

Na konektore ovládača zrkadiel (ten menší, 10 pinový) vidíme voľnú pozíciu číslo 8.

Odistíme uchytenie konektora napájania zrkadiel z držiaka. Časť zväzku kabeláže k obom konektorom zbavíme izolačnej pásky.

Na napájacom konektore T8a zrkadiel nájdeme pin číslo 4.

Vyberieme ho z konektora, potrebujeme k nemu pripojiť ešte jeden vodič. Využijeme nový pin alebo pôvodný ponecháme a prispájkujeme k nemu nový vodič.

Spojené vodiče vložíme späť do konektora. Na opačnú stranu vodiča zakrimpujeme pin 000 979 009 E, vložíme na prázdnu pozíciu konektora T10t/8.

Zväzky ku obom konektorom omotáme do textilnej izolačnej pásky. Konektor napájania zrkadiel osadíme do držiaka v dverách.

Poskladáme dvere nasadením tapacíra, otestujeme kontrolku výhrevu 😉 .

Overenie funkčnosti

Mimochodom, výhrev zrkadiel sa zapína len pri bežiacom motore, aj to až pár sekúnd po jeho naštartovaní. Preto sa nezľaknite, ak sa farba kontrolky výhrevu nezmení na červenú okamžite!

Kontrolka výhrevu svieti iba v tom prípade, že je výhrev vonkajších spätných zrkadiel skutočne zapnutý. Či už červenou, alebo inou zvolenou farbou.

Po prepnutí ovládača do inej polohy (L-0-R) farba výhrevu (červená) zhasne a svieti naďalej iba farba podsvietenia (biela/zelená). 

Mimochodom, chrómový krúžok mám z Aliexpress, zakúpený celý ovládač z VW Polo, vrchná časť (len gombík) po miernej úprave a prilepení pasuje aj na Fabiu 3.


Zdroje a info:
https://www.drive2.ru/l/594197250322774874/
https://www.drive2.ru/l/594585927683160565/
https://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php

1 komentár na článok “LED kontrolka výhrevu vonkajších zrkadiel

  1. Cześć, Wirer inspir0acją jest pomarańczowa dioda nie czerwona. 🙂 Pozdrawiam. i trzymam kciuki za kolejne mody moim następny będzie dołożenie przód pdc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Začnite písať požadovaný hľadaný výraz a stlačte ENTER pre vyhľadávanie. Stlačením ESC hľadanie zrušíte.

Návrat hore