Poistky, rozšírenie poistiek – motorový priestor

Nestáva sa často, že sa niekto rozhodne doplniť si poistky aj v motorovom priestore. Veď prečo aj…keď väčšina dorábaných vecí sa týka skôr interiéru. Aj keď aj pre motorový priestor sa ich zopár nájde, napríklad pri aktuálne generácii Octavia III výhrev čelného okna, webasto či len jednoduchá plašička na zvieratká (kuny, potkany), alebo rovno PTC? Ťahať kvôli tomu káble až do interiéri nemusí byť najrýchlejšia a hlavne najľahšia cesta.

Na druhej strane pripájať káble priamo na baterku sa neodporúča kvôli bezpečnosti. Aj keď podobný merací prístroj (adaptér) ako má napríklad aj Martin, by sa nie každému chcelo pripájať až ku poistkám. Myslím, že sa odporúča najbližšie akumulátoru (batérii) pre prípadné skreslenie merania. Hlavne ak sú na to pripojenie na svorky baterky prispôsobené prívodné vodiče a koncovky.

Preto si dnes popíšeme a ukážeme niečo ku poistkám motorového priestoru.

Poistky v motorovom priestore

Ale späť k poistkám. Niečo sme si spomenuli okrajovo kedysi dávno, ale vtedy sa jednalo hlavne o poistky interiéru. Pre správne fungovanie je nutné ale spomenúť najprv hlavný prívod. Ten je pripojený od akumulátora (batérie).

Poistky nájdeme v motorovom priestore (pre ľavostrannú prevádzku) na ľavej strane v smere jazdy. Sú chránené plastovým krytom, číslica 2 a 3 na nákrese.

V reálnom motorovom priestore to vyzerá nasledovne.

Správne, nie je dokopy vidieť nič zaujímavé, len nejaké kryty 😀 .

Schované sú za plastovým krytom na ľavej strane, ktorý držia iba dve plastové západky.

Postup kontroly a prípadne výmeny je uvedený aj v návode na obsluhu auta.

Obaly poistkových boxov sú rovnaké pre všetky motorizácie a výbavy daného modelu. Rozdiel je už vo vnútri, niektoré poistky a relé obsadené byť vôbec nemusia.

Napríklad poistkový box pre Octavia III 2017, 1.4 TSI (110 kW), manuálna prevodovka:

Octavia III 2013, 1.4 TSI (staršia 103 kW), manuálna prevodovka, s doplneným výhrevom čelného okna:

Do tretice ešte Octavia III, TDI, automatická prevodovka, bez výhrevu čelného skla, s prídavným elektrickým kúrením (PTC):

Hlavné poistky SA

Už pri pripojení osvetlenia motora a demontovaní hlavných prívodov na Fabia III sme si odstraňovali pripojenie hlavnej poistky (6C0 937 629 A).

Spomínali sme si aj, že „káblové“ oká v skutočnosti nie sú oká, ale skôr oko s maticou.

Podobný princíp je aj pri Octavia III, len použité diely sa mierne líšia.

Všetky poistky motorového priestoru SB a interiérového priestoru SC sú napájané hlavnými poistkami, či skôr hlavnou poistkou.

Označenie tejto poistky je spoločné 5Q0 937 629 C, pretože všetkých päť poistiek je v jednom kuse. Pri odpálení čo i len jednej z nich sa musí vymeniť celá lišta.

Ide o 5 hlavných poistiek, označovaných hromadne SA:

číslo
pozície
názov hodnota funkcia svorka
1 poistka 1 na držiaku poistiek SA1 125 A napájanie svorky 30 30a
2 poistka 2 na držiaku poistiek SA2 400 A alternátor s napäťovým regulátorom CX1 30a
3 poistka 3 na držiaku poistiek SA3 80 A riadiaca jednotka posilňovača riadenia J500 30a
4 poistka 4 na držiaku poistiek SA4 80 A napájanie svorky 30 30a
5 poistka 5 na držiaku poistiek SA5 50 A riadiaca jednotka ventilátora chladiča J293 30a

 

Pre ľahšie odlíšenie sú prívodné vodiče odlíšené aj farbou (čierna, červená, červeno-žltá) a konektory pre pripojenie k poistkovej lište písmenkovým označením – M, G, (Q), K, K, L.

Ak chceme byť presnejší a doplniť to komplet, tak priamo pod prívodnými vodičmi na poistkovom boxe sú označené jednotlivé pozície – J1A, G1A, B1, E1A, K2A, L1A.

Motorové poistky SB

Od hlavných poistiek SA ide „napäťový“ signál až k poistkám motorového priestoru SB.

Motorové poistky sú druhé najhlavnejšie a sú tam pripojené všetky dôležité súčasti motora, snímačov, bezpečnosti. Zoznam poistiek záleží od motorizácie a výbavy, mierne odlišnosti sa môžu prejaviť aj podľa ročníka.

Tretia sekcia, kam vedie signál aj od hlavným poistiek sú interiérové poistky za palubnou doskou. Tam sú zvyčajne pripojené spotrebiče interiéru.

Prepojenie jednotlivých poistkových sekcií SA – SB – SC môže vyzerať nasledovne.

Kde si môžeme jednotlivé položky rozpísať napríklad nasledovne:

 • A – akumulátor (batéria)
 • SA – držiak poistiek A
 • SA1 – poistka 1 na držiaku SA
 • SB – držiak poistiek B (motor)
 • SB10 – poistka 10 v motorovom poistkovom boxe (riadiaca jednotka palivového čerpadla J538 / relé palivového čerpadla J17)
 • SC – držiak poistiek C (interiér)
 • J271 – hlavné relé

Samozrejme že ide len o hrubú predstavu prepojenia jednotlivých poistkových skupín SA – SB – SC. Pre presné zapojenie slúži dielenská príručka a v nej dokument venovaný schémam zapojenia.

Úprava/oprava/výmena poistiek, pinov a káblov

Poistky

Pre kontrolu poistiek otvoríme kapotu a demontujeme horný krycí kryt odistením plastových poistiek vpredu a vzadu.

Poistky skontrolujeme multimetrom (meracím prístrojom), alebo aspoň pohľadom. Pokiaľ je niektorá zlá, vytiahneme ju pinzetou/klieštičkami umiestnenými priamo na kryte, jej označenie je 5Q0 941 802. V starších modeloch možno vyťahovák nájsť pod označením 8D0 941 802. Ten ale nie je určený pre J-type (J-case) poistky (štvorcové silové).

Návod na prvý pohľad jasne špecifikuje, ako vadnú (prepálenú) poistku nájsť. Niekedy to ale nemusí byť také jednoduché a na prvý pohľad môže byť poistka dobrá. Preto sa odporúča aj kontrola spomínaným multimetrom (meracím prístrojom). Pri neistote sa odporúča poistka vymeniť hneď, veď stojí pár drobných.

To, že sa poistky smú nahradiť iba rovnakou hodnotou je tiež uvedené v návode na obsluhu auta. Pre istotu to ale napíšeme aj sem. Poistky sa v žiadnom prípade nesmú opravovať, ináč to môže viesť ku poškodeniu zariadenia ktoré majú chrániť, či poškodeniu až požiaru celého auta. Skrátená a orezaná verzia zoznamu motorových poistiek je uvedená aj v návode k autu.

Vodiče a piny

Tu je to na kontrolu či rozoberanie horšie a náročnejšie. Hlavne preto, lebo všetky vodiče sú schované zo spodnej strany.

Pri práci s poistkami sa odporúča odpojenie akumulátora (batérie) z dôvodu bezpečnosti. Pokiaľ máme akumulátor (batériu) odpojenú, môžeme sa vrhnúť na rozoberanie poistkového boxu.

Plochým skrutkovačom odistíme západku v spodnej časti predného krytu poistkovej skrinky.

Tým sa nám odhalia prívodné silové vodiče.

Pokiaľ sa chceme vážne dostať pod poistky, musíme odstrihnúť aj sťahovaciu pásku v spodnej časti a uvoľniť všetky plastové západky dookola boxu.

Chce to trpezlivosť a viacero skrutkovačov. Alebo postačí iba jeden, ale druhou rukou si musíme vnútro boxu nadvihovať a tým uvoľňovať.

Môže sa stať, že prívodné vodiče budú prekážať. Tak ich odpojíme a posunieme bokom. V našom prípade to nebolo nutné, preto nie je k tomuto kroku žiadna fotka.

Poradie prívodných vodičov je presne dané a jasné už z úvodu článku.

Ak sa budeme snažiť vybrať aj spodnú časť boxu, na to musíme najprv odstrániť motorovú jednotku vrátane držiaku a uvoľniť dve matice. O tom možno inokedy…

Prístup ku vodičom a pinom nie je najlepší 🙁 .

Predovšetkým ak sa potrebujeme niekde pripojiť, či len zistiť a prečítať označenia pinov. Zlyhávalo použitie selfie fotoaparátu na mobile, dokonca aj malé prenosné zrkadielko.

Máme ale šťastie, že Jano poskytol takmer kompletný poistkový box na skúšky a pokusy 🙂 !

Preto si vieme detailnejšie popísať, nafotiť či nakresliť jednotlivé diely a súčasti poistkového boxu motorového priestoru. Začneme zoznamom možností cez dostupné diely.

Zoznam dostupných dielov

Z nasledujúceho zoznamu nie je nutné nakupovať automaticky všetky položky! Dôležité je prečítať si článok a hneď na začiatku pokusov v aute si uvedomiť, čo vlastne chceme a potrebujeme dosiahnuť.

ETKA (katalóg dielov) znázorňuje poistkový box približne takto.

Poistková skriňa, držiaky
 • 5Q0 937 125 B – poistkový blok v priestore motora
 • 5Q0 907 361 D – skriňa (spodný obal) poistiek v priestore motora
 • 5Q0 927 165 G – koncový diel (predná časť) poistiek v priestore motora
 • 5Q0 937 132 D – horný kryt poistkovej skrine v priestore motora
 • 5Q0 937 503 C – držiak relé v motorovom priestore (relé R6 a R7, poistka 24) – relé malého topného výkonu (prídavné elektrické kúrenie, PTC)
 • 5Q0 937 507 D – držiak relé v motorovom priestore (relé R8 a R11)
 • 5Q0 937 507 C (5Q0 937 507 A) – držiak relé v motorovom priestore (relé R8, R9, R10)
 • 5Q0 941 824 B – držiak poistiek v motorovom priestore (poistky 31-38)

Je tu ale niekoľko obmedzení. Napríklad držiak 507 D je používaný iba pre Superb III. Navyše ani pri Octavia III nie je možné kombinovať držiak 507 C s držiakom 507 D. Používajú totiž rovnaký priestor v poistkovom boxe. Držiak 507 C je určený pre relé výhrevu čelného okna (relé R9 a R10).

Pre držiak 824 B je možné použiť odpovedajúcu lištu prepojov napríklad 6R0 937 524 B.

Poistky

V motorovom priestore sa využíva iba jedna veľkosť poistiek typu štandard o rozmeroch 19/2×5.

 • N 017 131 19 – poistka nožová, 1 A
 • N 017 131 17 – poistka nožová, 3 A
 • N 017 131 16 – poistka nožová, 5 A
 • N 017 131 18 – poistka nožová, 7,5 A
 • N 017 131 11 – poistka nožová, 10 A
 • N 017 131 12 – poistka nožová, 15 A
 • N 017 131 13 – poistka nožová, 20 A
 • N 017 131 14 – poistka nožová, 25 A
 • N 017 131 25 – poistka nožová, 30 A
 • N 017 131 20 – poistka nožová, 40 A

Dostupné sú aj celé balenia pod nasledujúcimi označeniami:

 • 357 998 131 A – sada 9 poistiek; veľkosť štandard (30 A; 25 A; 20 A; 15 A; 15 A; 10 A; 10 A; 7,5 A; 5 A)
 • 8L0 998 131 – sada 12 poistiek; veľkosť štandard (30; 25; 20; 15; 15; 10; 10 A) ale aj veľkosť mini (10 A; 7,5 A; 7,5 A; 5 A; 5 A)

Plus tu nájdeme aj špeciálne poistky J-type (J-case) (štvorcové). Hodnoty a označenia týchto poistiek:

 • N  911 863 01 – poistka, 20 A
 • N  911 863 03 – poistka, 30 A
 • N  911 863 04 – poistka, 40 A
 • N  911 863 05 – poistka, 50 A
 • N  911 863 06 – poistka, 60 A
Piny

Poistkové piny môžu byť označované ako Standard Power Timer. Šírka kontaktu je 5,8 mm, pre malé poistky je to označenie Junior Power Timer so šírkou kontaktu 2,8 mm. K spomínaným držiakom a poistkám je aj odpovedajúci zoznam pinov.

 • 000 979 023 E (N 907 325 01) – pin pre štandard poistku, vodič 0,35 mm
 • 000 979 135 E (N 907 326 03) – pin pre štandard poistku, vodič 0,5 – 1,0 mm
 • 000 979 227 E (N 907 327 03) – pin pre štandard poistku, vodič 1,5 – 2,5 mm
 • 000 979 306 E (N 906 966 03) – pin pre štandard poistku, vodič 4,0 mm
 • 000 979 406 – pin pre štandard poistku, vodič 6,0 mm
 • 000 979 152 E (A 018 545 47 26) – pin pre relé, alebo aj pin pre rozšírenie poistiek zo zadnej strany, vodič 1,0 mm
 • 000 979 243 E (A 018 545 49 26) – pin pre relé, alebo aj pin pre rozšírenie poistiek zo zadnej strany, vodič 2,5 mm
 • 000 979 308 E (A 018 545 51 26) – pin pre relé, alebo aj pin pre rozšírenie poistiek zo zadnej strany, vodič 4,0 mm
 • 000 979 260 E – pin pre zásuvnú poistku J-type (J-case!, vodič 2,5 mm
 • 000 979 424 E – pin pre zásuvnú poistku J-type (J-case), vodič 4-6 mm
 • 5Q0 971 990 A – biely kryt na ochranu zo zadnej strany poistkovej skrinky
 • 8K1 971 921 – čierny kryt na ochranu zo zadnej strany poistkovej skrinky
 • 000 979 144 E – pin pre rozšírenie poistiek zo zadnej strany, vodič 1,0 mm
 • 000 979 236 E (N 103 197 01) – pin pre rozšírenie poistiek zo zadnej strany, vodič 2,5mm

Veľkosť pinov sa rozdeľuje predovšetkým podľa použitého vodiča. Odcitujeme si časť predošlého článku:

Čísla pinov a zároveň ich veľkosť a vhodnosť pre daný typ prierezu/priemeru vodiča záleží od schém a dielenskej príručky. Zbytočne sa budeme snažiť napchať pin N 907 326 03 pre veľkú poistku na pozíciu určenú pre poistku malú. Zvyčajne sa snažíme pri každom postupe zverejňovať pri zozname dielov aj vhodné piny, medzi ktorými sú aj piny pre poistky. Za predpokladu, že sa dané zariadenie k poistkovému boxu pripája.

Výstupné piny (piny vedúce k jednotlivým zariadeniam) majú dve rôzne veľkosti – pre malé poistky označené ako MCP 2.8, pre štandardné veľkosti poistiek ako MCP 4.8 (v niektorých katalógoch je možné nájsť označenie Lear AFK 4.8, TE-Connectivity SPT (Standard Power Timer), terminal 6,3mm, či dokonca MCP 6.3). Pri MCP 4,8 je označenie totožné ako pre spomínané prívodné piny, tak aj pre výstupné („uzatvorené“) piny, vzhľadovo sú ale odlišné. MCP je skratka pre Multiple Contact Point.

Pre prívodné piny 144 E236 E je určený čierny ochranný kryt 8K1 971 921.

Alternatívne je možné použiť na ochranu prívodov aj izolačnú pásku či zmršťovaciu bužírku. O tom viac niekde v článku.

J-type (J-case) poistky majú špeciálne ťažko dostupné piny 260 E alebo 424 E.

Prívodné prepojenia

Okrem samostatných prívodných pinov môžeme nájsť niekoľko násobné prívody. To znamená, že je niekoľko pinov prepojených plieškom a ako prívod sa používa iba jeden vodič odpovedajúceho prierezu.

 • 6R0 937 524 B – mostík násuvný, 6-násobný
 • 3C0 937 524 E – 3-násobný, svorka 15, prívod 4 mm
 • 1K0 937 524 B – 3-násobný, svorka 15, prívod 4 mm
 • 3C0 937 524 E – 3-násobný, svorka 75
 • 3C0 937 524 F – 3-násobný, svorka 15, prívod 4 mm
 • 3C0 937 524 L – 5-násobný, svorka 15, prívod 4 mm
 • 1K0 937 524 – 6-násobný, svorka 30, prívod 6 mm
 • 1K0 937 524 E – 6-násobný, svorka 15, prívod 4 mm
 • 1K0 937 524 A – 3-násobný, svorka 75, prívod 6 mm
 • 1K0 937 524 D – 5-násobný, svorka 15, prívod 4 mm
 • 1K0 937 524 C – 6-násobný, svorka 30, prívod 6 mm
 • 3C0 937 524 G – 6-násobný, svorka 30, prívod 6 mm

Prívodné prepojenia si môžeme prezrieť i na niektorom z nasledujúcich odkazov:

Treba mať ale na pamäti, že nie všetky prepoje musia pasovať pre poistkový box motorového priestoru. Niektoré sú určené skôr pre interiérový poistkový box, iné zase pre iné modely áut.

Odstránenie/pridanie pinov (vodičov)

Rozoberanie

Nakoľko máme poistkový box aj mimo auta, môžeme si ukázať a demonštrovať možnosti rozoberania/skladania, či odstránenia/doplnenia vodičov a pinov.

Na začiatku sa zbavíme poistiek a relé ich vytiahnutím. Získame tak z prednej strany prázdny poistkový box.

Po vytiahnutých pinoch ostala pamiatka v podobe viditeľného označenia jednotlivých pozícii.

Poznámka: aby sme predišli nedorozumeniam. Pri poistkovom boxe v aute nikoho nenútime a určite neodporúčame vyberať všetky poistky/piny naraz. Všetko má slúžiť ako demonštrácia a ukážka, ako je možné poistky vybrať či ďalšie doplniť!

Ak sa potrebujeme zbaviť niektorého (alebo aj všetkých) pinov a vodičov, potrebuje na vyberanie vypichovák pinov. Napríklad sada zakúpená cez Aliexpress.

Osobne používam staršiu verziu v inom dizajne, podobá sa to na toto, ale presný odkaz nákupu už nemám. Najčastejšie využívané sú práve tieto dve veľkosti, ktoré stráži panda.

Vo veľmi krajnom prípade je možné použiť dve ihly, či dva špendlíky. Len robota je s nimi náročnejšia.

Vložíme vypinovací nástroj s dvoma hrotmi do otvoru po poistke tak, aby jeden z dvojice hrotov smeroval z jednej strany pinu a druhý z druhej strany pinu, ktorý plánujeme vybrať.

Názorná ukážka ešte na vybratom pine. V tomto prípade je jedno, či pin bude „otvorený“ zo strán, alebo „uzatvorený“ ako v prípade pinov pre relé. Dôležité je odhadnúť správnu rozteč medzi hrotmi vypinovacieho nástroja. Tento nástroj musí mať aj dostatočnú dĺžku, aby zachytil výstupny na pine a dokázal ich stlačiť smerom k sebe. Až potom dôjde k uvoľneniu pinu a jeho vytiahnutiu smerom dozadu.

Niektoré typy relé dokonca môžu využívať podobné piny ako poistky. Príklad je uvedený na obrázkoch nižšie.

Stretnúť sa môžeme ešte s atypickými pinmi pre štvorcové poistky – zásuvná poistka typu J-type (J-case). Tie sú v motorovom priestore zvyčajne 30 A alebo 40 A. V našom ukážkovom boxe nie je ani jedna, ale piny sú pripravené pre hneď štyri poistky. Ku nim sú aj špeciálne piny 260 E alebo 424 E. Na ich vyberanie postačí tenký plochý skrutkovač a vo vnútri pozície pre poistku uvoľniť plastovú západku zhruba v strede pinu.

Takýmto spôsobom sa zbavíme nepotrebných pinov i s vodičom. Či už iba jeden alebo všetky, postup a princíp je rovnaký 🙂 .

Holý-bosý poistkový box motorového priestoru, zo spodnej strany sú tiež označené pozície pinov, prívodov a vývodov.

Keď sme pri tom rozoberaní, náhodou som natrafil na možnosť oddeliť prednú časť pre hlavné poistky od zvyšku poistkového boxu. Na to potrebujeme len plochý skrutkovač a uvoľniť západky na oboch stranách boxu. Prednú časť následne vytlačíme, či skôr stiahneme smerom dole oproti základni poistkového boxu.

Získame tak dva osobitné kusy.

Ďalšie rozoberanie by už znamenalo iba vyberanie komplet prepojovacích plieškov. Do toho sa nechce ani mne a určite ani nikomu inému 😉 . Navyše to nie je absolútne potrebné.

Skladanie

Opačný postup pre skladanie hádam popisovať veľmi netreba. Názorne si ale môžeme ukázať, aké sú možnosti konfigurácie poistkového boxu motorového priestoru. Táto kapitola bude závisieť, ako ináč, od požiadaviek pre neskoršie doplnenie a rozšírenie poistiek či relé.

Už pred vyše rokov bola požiadavka nielen z mojej strany o vytvorenie novej poistky. K tomuto účelu sme zo zoznamu materiálu zohnali dve položky – držiak poistiek 5Q0 941 824 B a 6-násobný násuvný mostík 6R0 937 524 B.

Celý nedočkavý, došlo k spojeniu oboch položiek. Mostík zasunieme zo zadnej strany do držiaka.

V držiaku tak vznikne 6 prívodov pre budúce poistky. Napríklad ako na fotkách osadené 30 A poistkami s objednávacím číslom N 017 131 25.

Poistky s najväčšou pravdepodobnosťou budú v iných hodnotách, toto slúži len na ukážku. Navyše na fotke schválne chýbajú dve poistky. Tie totiž nie sú prepojené na spoločný prívod so zvyšnými šiestimi, ale vyžadujú osobitný prívod. Teda môžu mať úplne iný typ prívodu, inú svorku (stála/spínaná).

Celý tento držiak 5Q0 941 824 B môžeme teraz vložiť do poistkového boxu zasunutím v správnom smere zo zadnej strany. Buď ako osobitný držiak, alebo rovno aj s pripraveným prívodom pre budúce poistky.

Podobne môžeme do poistkového boxu osadiť aj ďalšie držiaky (po jednom).

Alebo rovno všetky naraz pre úplné vyplnenie poistkového boxu.

A ešte pohľad zo zadnej strany, ktorej sa budeme ešte venovať v ďalších kapitolách.

Pridanie pinov, vodičov, poistiek

Všetky tri možnosti so sebou navzájom súvisia 😀 . Poistku nemáme kde vložiť, pokiaľ nemáme pin. Celé to nebude funkčné, ak na pin nebude pripojený vodič a ten zapojený aj na opačnej strane do prívodu. Dúfam že nemusíme pripomínať, že počet pinov, veľkosť a prívodný vodič závisí od požiadavky na pripojené zariadenie. Na to je lepšie poznať prúdové zaťaženia, prípadne radšej pozrieť do dielenskej príručky pre presný priemer vodičov.

Možnosti nového „prívodu“

Prívod si definujeme v tomto prípade ako vstup pre poistku.

Keď sa vrátime ku fotkám poistkového boxu motorového priestoru, nájdeme v zadnej (spodnej) časti niekoľko možností pre pripojenie. Ide predovšetkým o body trčiace nad povrch boxu, chránené bielym gumeným krytom.

Prípadne do toho môžeme zahrnúť aj skrutkový spoj (bod).

Všetky body a pripojenia sú pri VW Group autách pomerne pekne pomenované a označené ak to umožňuje veľkosť a priestor. 

Skrutkový spoj je v motorovom poistkovom boxe iba jeden:

 • V1 – prípojný skrutkový bod:
   • prepoj vodičom priamo na bod B1 (skrutkový spoj, prepoj na hlavnú poistku)
   • prepoj vodičom na držiak 5Q0 937 503 C, pre relé R7 (prídavné elektrické kúrenie, PTC)

Ďalšie prívodné pripojovacie body sú len trčiace pliešky:

 • bod S1:
   • prívod od relé R5 (hlavné relé J271)
   • zo svorky 30 (stála) vytvorí cez relé svorku 87 (výstup z relé palivového čerpadla alebo z relé pre riadiacu jednotku motora)
   • relé R5 je napájané priamo od B1 (prepoj na hlavnú poistku)
 • bod Q1:
   • prepoje na relé: 
    • R1 – štartovacie relé J906 (vývod od relé)
    • R2 – štartovacie relé J907 (vývod od relé)
   • pripojené cez relé na poistky:
    • SB22 – RJ motora J623, stabilizátor napätia J532
    • SB23 – štartér B (spúštač)
    • svorka 50 (štartovacie napätie zo spínacej skrinky alebo motorovej jednotky)
 • bod T1, N1:
   • svorka 30 (stála)
   • priamy prepoj na bod B1 (prepoj na hlavnú poistku)
   • prepojenie aj na štartovacie relé R1 (prívod do relé)

Všetky tieto prepojenia je možné skontrolovať multimetrom, prípadne žiarovkovou skúšačkou.

Skrutkový spoj (V1)

Pre opravu, výmenu či doplnenie prepoja zo skrutkového spoja V1 smerom k držiaku pre relé R7 potrebujeme krátky prepojovací vodič, dĺžka asi 15 cm. Podľa schémy je odporúčaný prierez 6 až 10 mm (podľa modelu a ročníka).

Na jeden koniec vodiča zakrimpujeme káblové oko M6x6, resp. M6x10 pri hrubšom vodiči.

Druhý koniec už záleží od smerovania. Pokiaľ plánujeme spomínaný držiak, zakrimpujeme káblové oko M5x6 (M5x10). Ak skrutkový spoj V1 plánujeme využiť na niektorú prídavnú poistku, vyberieme si pin zo zoznamu materiálu uvedeného hore.

Odhalené konce káblového oka môžeme schovať do zmršťovacej bužírky, nutné to nie je a nemá to ani originál vodič.

Výsledok môže vyzerať podobne.

Treba ale počítať s tým, že tento skrutkový bod V1 je svorka 30 – teda trvalých 12 V z akumulátora auta. Na rozšírenie využijeme napríklad pridaný držiak pre poistky 5Q0 941 824 B. Opäť máme na výber podľa požiadaviek, či celú lištu (6 poistiek), alebo iba 1 až 2 poistky v tomto držiaku.

Prípojný bod (S1, Q1, T1, N1)

Ak potrebujeme vytvoriť spínané poistky, prípadne poistky bez trvalého napájania, neoplatí sa využívať skrutkový bod V1. Na to využijeme niektoré iné body – S1, Q1, T1, N1. Opäť sa treba riadiť aktuálnymi schémami, alebo multimetrom.

Na pripojenie sa nepoužíva káblové oko, ale špeciálny zasúvací pin s označením 000 979 144 E alebo 000 979 236 E.

Samotný pin by bol odhalený a hrozí skrat pri neopatrnej manipulácii. Preto na pin nasadíme ochranný čierny kryt 8K1 971 921.

Takýto vodič s krytom pasuje na všetky spomenuté body. Ak potrebujeme pin vybrať z bodu, stlačíme na čiernom kryte poistku a celé to odpojíme.

Existuje aj lacnejšia varianta pre piny aj ochranu na nich. Napríklad faston pin a na ňom zmršťovacia bužírka či izolačná páska. Stále je to lepšie riešenie, ako rezať alebo strihať predovšetkým hrubé silové vodiče a pripájať sa na nich spájkovaním či len omotaním. A stále lepšie ako mať zariadenia pripojené bez poistky…

Bod S1 je svorka 87 – výstup z relé palivového čerpadla alebo z relé pre riadiacu jednotku motora.

Bod Q1 je svorka 50 – štartovacie napätie zo spínacej skrinky alebo motorovej jednotky.

Bod T1 a N1 je svorka 30 – stále plus priamo z akumulátora. Body T1 a N1 sú teda priamo prepojené aj na skrutkový spoj V1.

Čo nám v motorovom poistkovom boxe chýba, je svorka 15 – spínaný plus (spínaných 12 V). Pre svorku 15 by sme museli natiahnuť vodič z interiérového poistkového boxu, presnejšie z výstupu relé R4 (J329).

Keď tak urobíme, vieme si v motorovom poistkovom boxe vytvárať požadované spínané poistky. Využitie? napríklad plašička kun a podobne.

To ale momentálne nie je prioritou pre tento článok, nákres je iba pre inšpiráciu stiahnutý z fóra.

Skrutkový spoj (J1, G1, E1, K2, L1)

O týchto bodoch sme si písali niekedy na začiatku článku v tabuľke. Všetky sú pripojené na hlavnú poistku a napájané trvalým napätím 12 V, každý bod má ale presne určené smerovanie.

Vytvorenie novej pozície pre poistku

Prívodné vodiče musia mať stále väčší prierez ako výstupné. Výstupné vodiče sú závislé na spotrebiči (zariadení) pripojenom za poistkou. Poistka musí tiež odpovedať pripojenému zariadeniu.

Už sme si spomínali, že všetky pozície sú označené? Určite áno. Ako v zadnej časti s ohľadom na vstupy a výstupy…

Tak i v prednej časti označenie pozícii…

Označené sú aj pozície pre relé a ich pripojovacie kontakty.

Na začiatok si potrebujeme vyjasniť dôvod rozširovania poistiek a na ktorú svorku sa chceme napojiť – spínanú alebo trvalú. Spínaná v motorovom poistkovom boxe nie je ako sme už spomínali, ostala teda trvalá svorka 30. Využijeme k tomu napríklad pripojovací bod S1, no využiť vieme aj ostatné body, Q1, T1, N1.

Pripravíme si napríklad 2,5 mm vodič, pin 236 E a jeho ochranný kryt 8K1 971 921, popísané v predošlej kapitole.

Prípadne zvolíme inú alternatívu v podobe faston pinu. Dĺžku vodiča volíme podľa požiadavky na umiestnenie poistky. Pre pridanie sa asi nevyhneme doplneniu držiaka 5Q0 941 824 B.

Na druhý voľný koniec zakrimpujeme pin pre poistku, pre 2,5 mm vodič by to mal byť 000 979 227 E.

Teraz pin osadíme do držiaka. Ostávajú nám pravdepodobne len dve voľné pozície, 31 a 32. Prívod strčíme do pozície označenej ako A31, resp. A32 (obe bez koncového indexu, písmena A). Vývody sú označené ako pozície A31A, resp. A32A (teda s koncovým indexom).

Do ostatných pozícii držiaku 5Q0 941 824 B sa bežné poistkové vstupné piny nedajú osadiť. Ak použijeme mostík násuvný 6R0 937 524 B, na jeho opačný koniec zase využijeme otočený postup pripojenia. Mostík zasunieme do držiaku a na voľný koniec zakrimpujeme (napríklad) pin 236 E.

Nasadíme čierny ochranný kryt 8K1 971 921, celé to teraz osadíme na zvolený prípojný bod S1.

Pokiaľ to situácia dovoľuje, využiť sa dá aj skrutkový spoj V1 a na koniec vodiča z mostíka zakrimpované káblové oko.

Takýchto prívodov k poistkám vieme vytvoriť a pripojiť hneď niekoľko, všetko v závislosti na výbave a obsadenosti. Už to hádam aj bolo spomenuté, prierez vodiča a hodnota poistky záleží od požiadaviek na pripojené zariadenie.

Každá poistka potrebuje uvedený prívod, čiže napájanie – to sme si popisovali doteraz. Vývod (výstup) z poistky je už vodič smerujúci k požadovanému pripojenému zariadeniu. Poistka sa môže brať ako most medzi prívodom a vývodom a zároveň ochrana pripojeného zariadenia. Snáď je to zatiaľ zrozumiteľné 😀 .

Prívody aj vývody pre poistku využívajú podobné piny. Rozdiel môže byť v použitom priereze vodiča.

Napríklad aj relé potrebuje občas napájanie od poistky, ktoré vieme reálne pripojiť na niektorú prázdnu pozíciu. V tomto prípade využívame spoločný výstup z poistky a smerujeme k relé.

Táto konkrétna situácia si vystačí s tenkým 0,5 mm vodičom, napája ale hneď dve relé. Príprava je jednoduchá, do pinu 135 E pre poistku zakrimpujeme oba vodiče predpokladanej dĺžky. Na opačné voľné konce zakrimpujeme piny 152 E pre nami požadované napájanie relé.

Ak si posledné riadky spojíme dokopy a presunieme pozáciu poistky, tak to vyzerá nasledovne (všetko teoretická rovina). Cez hlavnú poistkovú lištu SA je napájaní bod S1. Z bodu S1 napájame vytvoreným vodičovým prepojením novú poistku s označením 32 – to slúži ako prívod pre poistku. Vývod (výstup) z poistky vedieme cez dva tenšie vodiče ako napájanie pre dve relé.

Pre správne fungovanie z prednej (hornej) strany poistkového boxu nesmieme zabudnúť osadiť poistkou.

Zas a znova, treba sa riadiť dielenskou príručkou, alebo manuálom pre požadované pripojené zariadenia. Jednotlivé prepojenia v rámci poistkového boxu v motorovom priestore sa môžu aj križovať, respektíve môžu byť závislé na inom prepojení. Viď krátka zmienka o pripojení relé.

Ešte nejaký ten zoznam, čo sa podarilo podľa schém a dielenskej príučky dohľadať a určiť 🙂 :

 • 5 – svorka 87a, obsadené pri niektorých motoroch (7,5 alebo 10 A)
 • 11 – svorka 87a, topný článok prídavného vzduchového topenia PTC, Z35 (40 A)
 • 12 – svorka 87a, topný článok prídavného vzduchového topenia PTC, Z35 (40 A)
 • 13 – svorka 30a, DSG? (15 alebo 30 A)
 • 14 – svorka 30a, relé 2 vyhrievania predného skla J611 (30 A)
 • 16 – svorka 30a, motorové jednotky (10 až 30 A)
 • 17 – svorka 30a, relé vyhrievania predného skla J47 (7,5 A)
 • 21 – svorka 30a, relé vyhrievania predného skla J47 (30 A)
 • 31 – svorka 87a, podtlakové čerpadlo bŕzd (15 alebo 20 A)
 • 32 – nepripojené!

Pozície 33 až 38 prepojené 6-násobným prívodom 1K0 937 524, 1K0 937 524 C alebo 3C0 937 524 G. Prívod pripojený na skrutku (bod H), prípadne cez 000 979 236 E na body T1 alebo N1:

 • 33 – svorka 30a, prídavné hydraulické čerpadlo prevodového oleja, V475 (30 A)
 • 34 – svorka 30a, riadiaca jednotka priečneho blokovania, J647 (15 A)
 • 35 – svorka 30a, nepripojené!
 • 36 – svorka 30a, nepripojené!
 • 37 – svorka 30a, riadiaca jednotka prídavného topenia, J364 (20 A) – Webasto
 • 38 – svorka 30a, nepripojené!

Záverom…

Celý tento článok má skôr informatívny charakter, ak by niekto plánoval nejaké úpravy pri poistkách v motorovom priestore. V žiadnom prípade som sa nechcel robiť najmúdrejší a že všetko viem. Len som mal možnosť to ako-tak nafotiť a dúfam, že aspoň trošku zrozumiteľne spísať. Samozrejme, stále platí že treba dávať pozor čo-kde-kedy-kto bude zapájať. Najlepšie odporúčanie čo môžem dať, je zveriť to odborníkom. V prípade samoštúdia odporúčam poriadne preštudovať schémy a zapájať všetko až na základe toho.

Čo sa týka doplnenia výbavy, tak pri motorových poistkách toho asi veľa nebude. Napadá ma PTC (prídavné elektrické kúrenie pre TDI motory), výhrev čelného okna (pokiaľ už je čelné okno s funkciou výhrevu osadené/namontované) a prípadné experimenty ako boli pri Fabia III s osvetlením motorového priestoru. Ak sa niekedy k týmto vylepšenia dostaneme, určite to bude doplnené o odpovedajúce schémy, fotky, zoznamy dielov a podobne.

Kto má ďalšie doplňujúce informácie, kľudne sa podeľte v komentátoroch.


Zdroje a info:
https://www.siho.sk/battery-monitor
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=ff339dc3-9fb1-456c-90c8-778302a2dd51&SubId=CC80013F
http://superetka.com/etka/?lang=EN&marke=SK&model=99&year=129&mainGr=9&subGr=24402
https://www.drive2.ru/l/586017983323727257/
https://www.drive2.ru/l/9057377/
https://www.drive2.ru/l/512472475175486169/
https://www.drive2.ru/b/2064517/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Začnite písať požadovaný hľadaný výraz a stlačte ENTER pre vyhľadávanie. Stlačením ESC hľadanie zrušíte.

Návrat hore