Poistky a kde ich nájsť, poistky interiéru

Články a postupy k úprave Octavie začnem mierne netradične – prístupom k poistkám. Takmer každé pridané zariadenie potrebuje aj napájanie. Ukostrovacích bodov je v aute niekoľko, je k nim aj bezproblémovejší prístup ako ku poistkám. V prípade veľkého záujmu sa môžem vrhnúť aj ukostrenia, či iné prístupové body.

Teraz späť k poistkám. Väčšina áut ich má rozdelené na poistky v motorovom priestore a poistky v interiéri. Popisovať budem iba základné rozloženie na Octavia III, jednotlivé pozície (poradie) poistiek sa môže v rámci modelových rokov líšiť a je možné ich dohľadať aj v návode k autu.

Poistky všeobecne

Čo je poistka?

Poistkaelektrická poistka alebo tavná poistka v schémach označovaná ako F (z angl. Fuse) je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny (tzv. nadprúd), skratom alebo pred preťažením (stav kedy obvodom tečie vyšší prúd než je jeho očakávaná „bezpečná“ hodnota). Poistka teda predstavuje zámerné vytvorenie najslabšieho miesta v obvode čím sa pri jej aktivácii (vplyvom nadprúdu, skratu alebo preťaženia pretaví tavný vodič v poistke) obvod bezpečne preruší. Tento stav je pre samotnú poistku deštruktívny nakoľko dôjde k jej trvalému poškodeniu a takúto poistku je nutné vymeniť za novú.

Označenie poistiek

Každá poistka má okrem svojej špecifickej hodnoty aj farebné označenie pre rýchlejšiu identifikáciu:

 • 50 A – červená
 • 40 A – oranžová
 • 30 A – zelená
 • 25 A – transparentná (biela)
 • 20 A – žltá
 • 15 A – modrá
 • 10 A – červená
 • 7,5 A – tmavo-hnedá
 • 5 A – béžová

Okrem týchto najčastejšie využívaných hodnôt existujú aj nižšie hodnoty:

 • 3 A – ružová
 • 2 A – sivá
 • 1 A – čierna

Okrem farebnéhočíselného značenia sa poistky rozdeľujú podľa vypínacej charakteristiky, ktorá závisí od:

 • prierezu tavného vodiča
 • materiálu tavného vodiča
 • druhu zhášadla
 • konštrukcie tavného vodiča.

Typy poistiek

Škodovka, i celý koncern VW Group pre bežné využitie používa základné dva rozmery poistiek, ak nepočítam špeciálne poistky v motorovom priestore či zásuvné poistky.

Automobilová poistka je tvorená nožovými kontaktami v plastovom puzdre, medzi ktorými je napnutý tavný drôt. Niektoré automobilové poistky sú vyrábané z jedného kusa aj s prívodnými nožami, slabé miesto je vytvorené zalisovaním (stenčením) prepojky. Tieto poistky sa vyrábajú zvyčajne v prevedení malých obdĺžnikov s nožovými kontaktmi. 

Poistka nožová „mini“

Ide o najmenšiu poistku v Octavii, ale nie o najmenšiu vyrábanú automobilovú poistku. Jej rozmery sú uvedené na obrázku nižšie.

Poistka nožová „midi“ (štandard)

Štandardná poistka sa tiež v niektorých zdrojoch a eshopoch uvádza aj ako midi. Je to najbežnejšie využívaný rozmer v automobiloch rôznych značiek. Rozmerovo je väčšia ako vyššie uvedená mini verzia.

Poistka zásuvná

Ide zvyčajne o výkonnejšie poistky, čiže poistky určené pre vyššie prúdy. Zo starších ročníkov áut si ich nepamätám, až pri Fabia III som sa s nimi stretol. Presné rozmery sa mi nepodarilo dohľadať.

Poistkovú vložku tvorí keramický dutý hranol (valec), ktorého čelné plochy sú uzatvorené kovovými čiapkami, prechádzajúcimi do zásuvných nožov. V dutine hranola (valca) sa v kremičitom piesku nachádza tavný pásik, ktorý sa pri nadprúde pretaví, čím spôsobí prerušenie obvodu.

Umiestnenie poistiek

Octavia III rozdeľuje poistkové boxy na tri rozdielne pozície v rámci auta. Pre pravostranné riadenie je označenie rovnaké, len autíčko si treba predstaviť zrkadlovo otočené.

Jednotlivé pozície sú označené nasledovne:

 1. Držiak poistiek C (SC) – interiér za palubnou doskou vľavo
 2. Držiak poistiek B (SB) – motorový priestor
 3. Držiak poistiek A (SA) – motorový priestor, hlavné prívody

Poistky „SA“

SA, držiak poistiek A sa nachádza v motorovom priestore na ľavej strane v smere jazdy. Ide o hlavné poistky pripojené priamo k najhrubším prívodom, hodnoty poistiek sú od 50 A až do 400 A.

K poistkám sa dostaneme po otvorení prednej kapoty.

Schované sú za plastovým krytom na ľavej strane, ktorý držia iba dve plastové západky.

Označené sú číslami 1 – 5, každá poistka má presne určené miesto aj hodnotu. V prípade hlavných poistiek je snáď u každého auta a výbavy hodnota rovnaká, navyše dobrá správa – nemenia sa až tak často.

Poistky „SB“

SB, držiak poistiek B sa nachádza rovnako v motorovom priestore, je spoločný s držiakom poistiek A. Hodnoty sú vo väčšom rozsahu, od 5 A až po 60 A. Tieto poistky napájajú predovšetkým riadiace jednotky a elektronické obvody motora, čerpadlá, klaksón či predné stierače.

Poistky sú označené číslami 1 – 38, každá poistka má presne určené miesto aj hodnotu. Obsadené pozície sa líšia od výbavy, typu motora či ročníka. Okrem poistiek je tu zamiešaných aj niekoľko relé.

Poistky „SC“

SC, držiak poistiek C sa nachádza v interiéri. Hodnoty podobne ako pri SB od 5 A do 40 A. Poistky napájajú zvyšné elektronické obvody auta.

Pre kontrolu a prípadnú výmenu postačí úplne otvoriť a vyklopiť odkladaciu schránku pod prepínačom svetiel.

Poistky v interiéri

Konečne sme sa dostali k podstate tohto článku. K poistkám interiéru potrebujeme najčastejší prístup pri rôznych dorábkach elektronického charakteru. Fabia III ich mala podľa mňa riešené lepšie, stačilo demontovať kryt, dve torx skrutky a celý poistkový box spustiť smerom dole.

Octavia III a jej podobné autá (najbližší príbuzný napríklad VW Golf) to majú podstatne komplikovanejšie, no nie nemožné!

Poistky už nájsť vieme, demontovať schránku ktorá ich kryje taktiež. Pre zopakovanie, otvoríme schránku, v hornej časti odistíme doraz plochým skrutkovačom alebo plastovým páčidlom.

Aj tieto poistky sú očíslované, začínajú číslom 1 vľavo hore a končia číslom 53 vpravo dole, ako tomu napovedá nákres.

Počet poistiek záleží od výbavy. Keďže napríklad nemám výhrev volantu (pozícia 4) alebo cúvaciu kameru (pozícia 18), miesto je prázdne. Ak sa rozhodnem niektoré elektronické zariadenie dopojiť a doplniť si tak požadovanú výbavu, pribudne aj odpovedajúca poistka.

Na druhej strane, niektoré poistky sú úplne prázdne už od výroby a nevyužívajú sa vôbec, dokonca ani pri najvyššej výbave. Spomenúť si môžeme rozloženie, Octavia III od mája 2017 (moje auto) má voľných niekoľko miest:

 • zatiaľ voľné: 3, 4, 9, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 28-31, 38, 41, 43-46, 50, 51, 52
 • nevyužité v žiadnej výbave: 1, 2, 29, 31

Mám teda čo robiť, aby som to zaplnil! 😀 

Prístup k poistkám

Dielenská príručka uvádza ako prvý krok odpojenie akumulátora. Toto rozhodnutie prenechám na individuálnom rozhodnutí, ale dovolím si upozornenie. Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora auto vypíše hneď niekoľko chýb.

Pre niektoré postačí naštartovať, otočiť volantom do oboch krajných polôh či prejsť pár metrov. Zvyšok sa zmaže po opätovnom štarte. Záznam v diagnostike ale ostane aj po tomto úkone.

Ďalší krok je popísaný dosť stroho a neisto – uvoľniť prístrojovú dosku tak, aby spodná časť išla mierne vyklopiť k sebe (dozadu v smere jazdy). To je pekné, ale niektoré skrutky sú schované.

Zaujímajú nás predovšetkým dve označené skrutky, hlavica je pre torx 20.

Ak auto disponuje kolenným airbagom (pod volantom), odporúčam ho demontovať. S airbagom je potrebné narábať opatrne, podľa dielenskej príručky opäť odpojiť akumulátor! Všetko čo tu píšem je na vlastné riziko!

Postačí vybrať skrutky a airbag zvesiť, bez nutnosti jeho odpájania. Pokiaľ sa rozhodneme ho predsa odpojiť, najprv uvoľníme poistku a potom konektor ťahom priamo hore odpojíme.

Airbag držia tri torx skrutky č. 30, odporúčam použiť golu pre lepšiu páku pri prvotnom povoľovaní.

Následne modul airbagu posunieme mierne smerom dozadu a spustíme dole. Aj bez odpájania káblika je možné ho oprieť o stredový tunel, nemal by pri pokuse o demontáž poistiek prekážať.

Teraz je ten správny čas na „odtiahnutie“ prístrojovej dosky, aspoň na skúšku. Pokiaľ nič neprekáža a prístrojovka ide mierne odtiahnuť, pokračujeme vo vyberaní poistkového boxu. Pre upresnenie, nie celého, ale iba prednej časti, kde sú umiestnené poistky.

Spomínaná predná časť poistkového boxu drží pomocou troch plastových západiek. Všetky tri odistíme v smere šípky (do prostriedku poistkového boxu).

Zároveň s odistením všetkých troch západiek musíme box pomaly ťahať smerom k sebe. Opatrným uvoľňovaním jednotlivých západiek môžeme box postupne povyťahovať. Chce to trošku tréningu, aby nenaskočil hneď späť na svoje miesto.

Po uvoľnení boxu si odtiahneme spodnú časť prístrojovej dosky a box sa snažíme zvesiť dole pod úroveň prístrojovky. Prekážkou pre úplné spustenie bude sťahovacia páska držiaca zväzok káblov. Je potrebné si ľahnúť ku pedálom s hlavou vytočenou dohora. Pásku prerezať alebo odstrihnúť.

Prekážky v podobe sťahovacej pásky a palubnej dosky sú odstránené, dostaneme sa už k podstatnejším veciam a tým sú poistky.

Pre pohodlnejšiu manipuláciu ešte existuje možnosť odpojiť prívodné tvrdé a hrubé vodiče zo spodnej strany poistkového boxu. Odistíme poistku potiahnutím a konektor ťaháme smerom dole. Pri tomto úkone treba počítať s resetom trip-u, času a spotreby!

Ku väčšine poistkám je privedený prívodný pin.

Prívody sú rozdelené do dvoch základných skupín, označené ako „svorka“:

 • svorka 15 – spínané plus, spínané spínacou skrinkou
 • svorka 30 – stále plus, napätie priamo z akumulátora

Na presné určenie je lepšie zobrať multimeter alebo jednoduchá žiarovková skúšačka a jednotlivé prívody si premerať.

Pre autá vyrobené v období máj 2017 je rozdelenie poistiek na svorky nasledovné:

 • svorka 15: 32-37, 47, 48, 49, 52
 • svorka 30: 3-28, 30, 38-46, 50, 51, 53
 • nevyužité: 1, 2, 29, 31

Doplnenie poistiek

Piny poistiek sú zo zadnej strany istené fialovou posuvnou poistkou. Pre doplnenie či vybratie pôvodného pinu ju musíme najprv vytiahnúť.

Samozrejme, vyťahujeme len tú fialovú poistku, do ktorého radu sa rozhodneme nové poistky dopĺňať, či pôvodné piny vyberať. Nie je nutné vyberať a odisťovať všetko.

Na fotkách nižšie napríklad doplnenie výstupného pinu z malej poistky.

V prípade chýbajúceho prívodu pre poistku si vieme daný prívod pripojiť. Buď na stálu, alebo spínanú poistku, všetko podľa požiadaviek. Použijeme podobný princíp ako pri Fabii III a rozširovaní poistiek.

Jednu stranu vodiča pripojíme na prívodnú lištu, druhú na voľnú vstupnú pozíciu pre piny. Stále musí platiť, že prívodný vodič je hrubší ako výstupný! Ide o bezpečnosť, ochrániť to má prípadná prasknutá poistka a nie zhorený vodič!

Príklad číslovania pinov:

 • 000 979 135 E / N 907 326 03
 • 000 979 227 E / N 907 327 03
 • 000 979 306 E / N 906 966 03
 • 000 979 136 E / N 103 191 03
 • 000 979 228 E / N 103 192 03
 • 000 979 307 E / N 103 193 03
 • 000 979 133 E / N 906 844 05
 • 000 979 225 E / N 906 845 05

Čísla pinov a zároveň ich veľkosť a vhodnosť pre daný typ prierezu/priemeru vodiča záleží od schém a dielenskej príručky. Zbytočne sa budem snažiť napchať pin N 907 326 03 pre veľkú poistku na pozíciu určenú pre poistku malú. Zvyčajne sa snažím pri každom postupe zverejňovať pri zozname dielov aj vhodné piny, medzi ktorými sú aj piny pre poistky. Za predpokladu, že sa dané zariadenie k poistkovému boxu pripája.

Po vložení potrebných pinov zasunieme a zatlačíme na pôvodné miesto fialovú poistku zo zadnej strany. Pre montáž poistkového boxu na miesto mierne odtiahneme prístrojovú dosku v spodnej časti a box nasadíme až po počuteľné zacvaknutie na všetky tri montážne body v držiaku. Zaskrutkujeme torx skrutky držiace prístrojovku a všetky tri skrutky pre uchytenie airbagu, pokiaľ je vo výbave. Ak bol odpojený prívodný konektor do poistkového boxu, zasunieme ho zdola smerom hore.

A na záver nové doplnené poistky a aktualizovaná fotka 🙂 .


Zdroje a info:
https://topden.sk/poistky-ako-funguje-z-coho-sa-sklada-druhy-poistiek/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poistka
https://www.tomshardware.sk/p/190/nozova-autopoistka-75a-mala
https://www.tomshardware.sk/p/192/nozova-autopoistka-75a-velka
http://www.jb-elektronik.cz/popis_svorek_v_automobilu
https://www.drive2.ru/l/531220247940694476/

2 komentáre článku “Poistky a kde ich nájsť, poistky interiéru

 1. Zdravim, chcel by som sa verejne opýtať
  Chcem si zapojiť autokameru (prípadne iné spotrebiče pri doplnení výbavy). Síce vlastním Rapidku, ale piny sú rovnaké z celého koncernu. Viete, prosím Vás, napísať čísla pinov pre poistkovú skriňu (pre midi a mini positky). Dopracoval som sa k tomu, že v poistkovej skrini sú Junior Timer a Junior Power Timer. V prípade nenajdenia spinaneho miesta budem pokračovať ako s príspevkom pri Fabie.
  Podľa mojich vedomostí viac ako 2.5 mm štvorcových vodiča sa v interiéri vozidla nepoužíva (česť výnimkám 4-6 mm štvorcových).

  1. cisla pinov su uvedene v clanku. pozicie volnych poistiek je mozne najst v navode alebo v dielenskej prirucke pri schemach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Začnite písať požadovaný hľadaný výraz a stlačte ENTER pre vyhľadávanie. Stlačením ESC hľadanie zrušíte.

Návrat hore