Osvetlenie – vnútorné kľučky dverí (PR-QQ1)

Predné dvere

Už v úvode som spomínal, že ak niekto nepotrebuje alebo nechce osvetlenie kľučiek vzadu, dokáže si montáž pomerne dosť uľahčiť. V predošlých kapitolách o zapojení zadných kľučiek je spomínané prepojenie na predné dvere. Je to z dôvodu chýbajúcich dverných jednotiek vzadu. možno to ešte párkrát spomeniem pre ujasnenie 🙂 . Kto začal zadnými dverami podobne ako ja, tak už odporúčam zapojiť komplet…

Rozoberanie dverí – vpredu vpravo (spolujazdec)

Spolujazdcove dvere sa rozoberajú podobne ako oboje zadné dvere, dielenská príručka pri nich nepočíta s osobitnou kapitolou.

Kryt madla potiahneme v spodnej časti smerom k sebe a „vytrhneme“.

Uvoľníme krycí plast, ktorý drží tlačidlo ovládania okna.

Dostaneme sa tým k hornej torx skrutke. Druhá je o niečo nižšie, vyberieme aj tú.

Zohneme sa a zo spodnej strany otočíme plastovou maticou z vodorovnej do zvislej polohy.

Celý tapacír už drží iba na plastových príchytkách po celom obvode. Ideálne začať v spodnej ľavej časti a pokračovať po celom obvode.

Pred úplným odobratím tapacíru z vnútornej strany odistíme tiahlo kľučky pre otváranie dverí.

Výškový reproduktor tu na rozdiel od zadných tapacírov nie je.

Zloženie dverí je odlišné od zadných.

Pripojenie a zapojenie – vpredu vpravo (spolujazdec)

Základom všetkého je riadiaca jednotka dverí.

Priložíme si aj schému zapojenia, konkrétne pre pravé predné dvere (spolujazdcove).

Zo schémy je už jasnejšie pripojenie na 32-pinový konektor. Svetielko potrebuje pre napájania dva vodiče, plus a mínus:

 • T2r/1 – hnedý 0,5 mm – smer riadiaca jednotka dverí J387 – T32c/5
 • T2r/2 – žltý 0,35 mm – smer riadiaca jednotka dverí J387 – T32c/3

Alebo ak si to zoberieme z opačnej strany, tak pre konektor riadiacej jednotky dverí J387 platí:

 • T32c/5 – hnedý 0,5 mm – smer svetielko L147
 • T32c/3 – žltý 0,35 mm – smer svetielko L147 + prepoj na konektor dverí T27b/17

Tu je pekne znázornené pripojenie k zadným dverám, konkrétne žltý vodič ku konektoru predných pravých dverí T27b/17, ktoré si ešte popíšeme.

Konektor s modrým krytom odpojíme tak, že preklopíme fialovú časť poistky smerom hore.

Na odpojenom konektore odstrihneme sťahovaciu pásku. Z bočnej strany bližšie k vodičom má konektor poistku, vloženým plochým skrutkovačom konektor rozdelíme a vnútornú časť vysunieme.

Počet vodičov v konektore záleží od výbavy. Piny sú očíslované, zaujímajú nás uvedené pozície 3 a 5. Na pozíciu T32c/3 vložíme žltý vodič so zakrimpovaným pinom 000 979 009 E. Ak plánujeme (resp. už máme urobenú prípravu) aj zadné osvetlenie kľučiek, do pinu na pozíciu 3 zakrimpujeme dva vodiče. Jeden pre osvetlenie kľučky a druhý pre pripojenie ku dvernému konektoru.

Pozícia T32c/5 je už obsadená hnedým mínusovým vodičom. Povodný vodiče vyberieme, pin odstrihneme a po priložení ďalšieho hnedého vodiča opäť zakrimpujeme. Prípadne spojíme nový vodič iným vhodným spôsobom a riadne zaizolujeme.

Na konektor nasadíme modrý obal. Vodiče chránime v textilnej izolačnej páske, prichytíme ich sťahovacou príchytkou.

Zväzok prichytíme k pôvodnej kabeláži izolačnou páskou alebo sťahovacou páskou.

Na voľný žltý a hnedý vodič zakrimpujeme piny 000 979 009 E a vložíme do konektora 4B0 972 623 nasledovne:

 • T2r/1 – hnedý 0,5 mm
 • T2r/2 – žltý 0,35 mm

Dodatočné rozoberanie a pripojenie – vpredu vpravo (spolujazdec)

Ostal nám jeden samostatný žltý vodič. Ten potrebujeme dostať ku konektoru dverí podobne ako pri oboch zadných dverách. Uvoľníme reproduktor zatlačením vnútornej časti plastového nitu, následne zvyšnú časť vyberieme smerom k sebe. Odpojíme konektor reproduktora.

Odpojíme konektor dverí.

V otvore po demontovanom reproduktore je schovaná sťahovacia príchytka. Celý zväzok vyberieme priechodkou nad dierou po reproduktore.

V mojom prípade si pôvodná izolačná páska asi niečo prežila a začala praskať a lámať sa.

Opatrne odstránime izolačnú pásku na oboch koncoch zväzku, pri priechodke aj pri konektore dverí.

Žltý vodiče prestrčíme najprv priechodkou a potom gumenou manžetou konektora.

Po stiahnutí manžety odstrihneme sťahovaciu pásku a rozoberieme vnútornú časť konektora.

Podľa schémy zapojenie nás zaujíma pin 17. Na privedený žltý vodič zakrimpujeme pin 000 979 034 E.

Konektor poskladáme spätne rovnako ako pri oboch zadných konektoroch. Sťahovacia páska, nasadiť manžetu, omotať novou izolačnou páskou.

Zväzok prestrčíme rovnakou dierou ako sme ho vybrali. Nasadíme reproduktor, zaistíme plastovými nitmi, pripojíme konektor.

Aby som nezabudol, na nový konektor pre osvetlenie kľučky opäť nasadíme molitanovú rúrku.

Všetky nové pridané vodiče skontrolujeme, aby nedošlo ku kolízii s pohyblivými časťami či vibráciám.

Rozoberanie dverí – vpredu vľavo (vodič)

Štvrté dvere, štvrtý takmer identický postup rozoberania. Kryt madla je pripevnený rovnako kovovými sponami.

Rozdiel je v ovládači sťahovania okien, ktorý je umiestnený v opierke (madle) dverí. Podľa dielenskej príručky je možné ho demontovať zhora pomocou plastových páčidiel. Ovládač drží po celom obvode, ako je znázornené na druhom obrázku.

Odpozeral som z internetu použitie skrutkovača vloženého v spodnej časti a podpáčením celého ovládača. Konektor odistíme uvoľnením červenej poistky.

Keďže ovládanie okien je v spodnej časti, v hornej je ovládanie vonkajších spätných zrkadiel. Podľa dielenskej príručky má ísť von najprv ovládač, až potom jeho držiak. Ja som si to vyberal komplet, ale hrozí poškodenie úchytov. Konektor odpojíme a ovládač odložíme bokom.

Pre úplné uvoľnenie tapacíru je v spodnej časti plastová matica, ktorú pretočíme do zvislej polohy.

Ťahaním tapacíru po celom obvode uvoľníme plastové príchytky.

Tiahlo pre otváranie dverí uvoľníme roztiahnutím bieleho držiaku a lanko preklopíme pre úplné uvoľnenie.

Pozor si treba dávať pri vodičových dverách na kontrolku v zadnej časti predných dverí.

Rozobraté dvere už tu odfotené boli, tak pre zopakovanie 😀 .

Pripojenie a zapojenie – vpredu vľavo (vodič)

Aj vo vodičových dverách je základ riadiaca jednotka.

Schéma zapojenia pre predné ľavé dvere (dvere vodiča).

Pripájať sa budeme opäť na 32-pinový konektor:

 • T2p/1 – hnedý 0,5 mm – smer riadiaca jednotka dverí J387 – T32b/5
 • T2p/2 – žltý 0,35 mm – smer riadiaca jednotka dverí J387 – T32b/3

Alebo ak si to zoberieme z opačnej strany, tak pre konektor riadiacej jednotky dverí J386 platí:

 • T32b/5 – hnedý 0,5 mm – smer svetielko L146
 • T32b/3 – žltý 0,35 mm – smer svetielko L146 + prepoj na konektor dverí T27a/17

Modrý konektor pre pripojenie osvetlenia odpojíme odistením a preklopením fialovej poistky.

Z bočnej strany poistka, uvoľníme plochým skrutkovačom a modrý obal stiahneme smerom od vodičov.

Zopakujeme si postup z pravých predných dverí. Počet vodičov v konektore záleží od výbavy. Piny sú očíslované, zaujímajú nás uvedené pozície 3 a 5. Na pozíciu T32b/3 vložíme žltý vodič so zakrimpovaným pinom 000 979 009 E. Ak plánujeme (resp. už máme urobenú prípravu) aj zadné osvetlenie kľučiek, do pinu na pozíciu 3 zakrimpujeme dva vodiče. Jeden pre osvetlenie kľučky a druhý pre pripojenie ku dvernému konektoru.

Pozícia T32c/5 je už obsadená hnedým mínusovým vodičom. Povodný vodiče vyberieme, pin odstrihneme a po priložení ďalšieho hnedého vodiča opäť zakrimpujeme. Prípadne spojíme nový vodič iným vhodným spôsobom a riadne zaizolujeme. Na konektor nasadíme modrý obal. Vodiče chránime v textilnej izolačnej páske, prichytíme ich sťahovacou príchytkou (na foto chýba).

Zväzok vhodne upevníme okolo pôvodného zväzku sťahovacími páskami alebo izolačnou páskou. Na voľný žltý a hnedý vodič zakrimpujeme piny 000 979 009 E a vložíme do konektora 4B0 972 623 nasledovne:

 • T2p/1 – hnedý 0,5 mm
 • T2p/2 – žltý 0,35 mm

Dodatočné rozoberanie a pripojenie – vpredu vľavo (vodič)

Ostáva nám voľný koniec žltého vodiča. Ten poputuje okolo pôvodného zväzku smerom ku konektoru dverí. Odpojíme konektor reproduktora, vytlačíme smerom do dverí vnútornú časť plastového nitu. Vonkajšiu časť potiahneme k sebe a reproduktor demontujeme. Z vnútornej strany dverí odistíme sťahovaciu príchytku, aby sme mohli celú časť až po dverný konektor vybrať cez gumovú priechodku nad otvorom po reproduktore.

Samozrejme, konektor dverí sa odpája rovnakým postupom ako pri ostatných dverách, popisovali sme si to aj tu.

Oba konce zväzku vnútornej častí dverí (pri priechodke i husom krku) opatrne zbavíme izolačnej pásky. Konektor rozoberieme a pritiahneme ku nemu privedený žltý vodič.

Piny sú očíslované, pohľadáme pozíciu T27a/17.

Konektor uzavrieme do pôvodného stavu, vodiče prichytíme novou sťahovacou páskou, nasadíme husí krk. Po správnom nasmerovaní husieho krku i priechodky dverí omotáme zväzok novou vrstvou izolačnej pásky.

Keď vrátime zväzok do dverí, môžeme ich skompletovať pripojením konektora reproduktora a osadením.

Na nový konektor pre osvetlenie kľučky opäť nasadíme molitanovú rúrku. Všetky nové pridané vodiče skontrolujeme, aby nedošlo ku kolízii s pohyblivými časťami či vibráciám.

Montáž svetielok vpredu – spolujazdec aj vodič

Aj predné dvere po miernom vyklopení kľučky obsahujú naznačený otvor pre umiestnenie svetielok, na spolujazdcovej i vodičovej strane. Fotky budú miešané pre obe strany, postup je rovnaký, iba zrkadlovo otočený.

Príprava z vnútornej strany je realizovaná lepšie ako na zadných dverách.

Pre ešte lepší prístup odporúčam z vnútornej strany tapacíru odrezať časť kobercovej výplne.

Z vonkajšej strany ostrým tenkým nožom prejdeme po celom obvode zvýraznenej časti budúceho otvoru, aby sme plast ešte viac oslabili. Následne kombináciou uvoľňovania jazýčka z vnútornej strany a zatlačovaním krytky v mieste budúceho svetielka z vonkajšej strany vytvoríme otvor.

Vytvorený otvor v prípade potreby očistíme a prebrúsime. Svetielko nasadíme z vnútornej strany vodičmi smerom dozadu (pri zatvorenom stave v smere jazdy).

Po správnej príprave svetielok a kabeláže na ich pripojenie poskladáme tapacíre predných dverí. Nasadíme lanko tiahla otvárania dverí, spojíme do seba konektory osvetlenia kľučky a nasadíme penovú izoláciu. Pri vodičových dverách nezabudnite na pripojenie kontrolky centrálneho zamykania.

Tapacír zacvakneme na dšetky plastové príchytky, v spodnej časti pretočíme maticu a vrátime späť aj obe torx skrutky v priestore madla. Keď už spomíname madlo – pri častom rozoberaní a skladaní je možné, že bude v prednej hornej časti odstávať. Je to z dôvodu konštrukcie a mäkkého plastu, ktorý sa pokúsime vyrovnať.

Aj pri nasadzovaní krytu je vhodné si ho najprv priložiť v hornej prednej časti, potom miernym skrútením nasadiť tak, aby na vyššie uvedenej fotke nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu príchytiek vo vnútri krytu madla.

Bez kódovania to bohužiaľ svietiť nebude, no ja som bol zvedavý 😀 .

2 komentáre článku “Osvetlenie – vnútorné kľučky dverí (PR-QQ1)

 1. Ahoj, jaké ledky jsi dával do zbytku osvětlení v autě (při výměně ze zelených na bílé) Klasické SMD 3528 obyč bílé nebo nejaké spešl? (Chci aby to mělo stejný odstín jako zbytek auta)

  1. studena biela 2835. ale to nie kazdemu musi vyhovovat, niektore ovladace potrebuju rozmerovo mensie SMD diody. rozne v clankoch sa uvadzaju 0603 a 1206 ak si dobre pamatam tie cisla. len to uz musis experimentovat. mal som doma aj nejake s puzdrom 1206, ale tahali az moc ku modrej farbe a to sa mi nepacilo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Začnite písať požadovaný hľadaný výraz a stlačte ENTER pre vyhľadávanie. Stlačením ESC hľadanie zrušíte.

Návrat hore